Industriservice

Industriservice

Med specialutbildad personal sköter vi service, underhåll och felsökning på kundernas anläggningar. Vi jobbar med att identifiera eltekniska problem som kan uppstå i en tillverkningsprocess och hitta tillfredställande lösningar.

 

Vi kan även erbjuda tjänster inom elprojektering, elautomation samt elservice.   Vi utför också installationer inom el, tele, data samt hushållsmaskiner. Inget arbete är för stort eller smått.

Är du i behov av elteknisk assistans?

machine