Elinstallation

Elinstallation

Vi utför alla typer av elinstallationer, låg- och högspänningsanläggningar inom industri, fastigheter, bostäder, kontor, butiker och lantbruk.

Med EIB-certifikat projekterar, programmerar och utför vi EIB-anläggningar.

Våra elektriker är utbildade inom elinstallationsstandarden KNX, för att du ska få en så väl utförd tjänst som möjligt.

Med bra elmaterial, fackmannamässigt utförande och med fokus på modern elteknik lägger vi grunden för en bra elinstallation.

Är du i behov av en elinstallatör?

Elektriker