Data & tele

Data & tele

Malmbergs El kan ta totalansvar för komplicerade tele- och datainstallationer. Vi har stor erfarenhet av installation av datanät för industriella applikationer, brandlarm samt passage- och TV-övervakning.

Vi utför även fiber- och kabeltjänster för industri, fastigheter och bostäder för företag och privatpersoner.

Är du i behov av en data & tele-installatör?

AllTele